Gerrit (Garrit) Kleijn HesselinkAaltjen SchuurmanJacobus Ariense van DijkMaria Kales (Kanis)

Berend Klein HesselingGrietje van Dijk

Gerrit Kleijn Hesselink

f a m i l y
Kinderen met:
Stijntje Gijsberdina Noordthoek

Verwanten:
Arie Klein Hesselink
Jacobus Vrijenhoek
Teunis Vrijenhoek
Leendert Vrijenhoek

Kinderen:
Grietje Kleijn Hesseling
Arie Kleijn Hesseling
Barend Klijn Hesselink
Aaltje Kleijn Hesseling
Gerrit Kleijn Hesselink
Gerrit Kleijn Hesselink
 • Geboren: 16 Feb 1802, Hillegersberg
 • Gehuwd 27 Dec 1829, Dubbeldam acte 8, met Aaltje van de Giessen
 • Gehuwd 15 Dec 1847, Dubbeldam acte 11, met Stijntje Gijsberdina Noordthoek
 • Overleden: 2 Jul 1871, Dubbeldam (69 jr)
 • Beroep: smid te Dubbeldam 10 kinderen zie Stijntje
 • Bron: G1802, H11
 • Afbeelding gallery (5 afbeeldingen)

  pict442.jpg [193x66]
  Gedoopt 28-2-1802 te Hillegersberg.
  Gerrit is de stamvader van de takken Kleijn Hesseling, Klein Hesseling, Kleijn Hesselink te Dubbeldam en Dordrecht.
  Hij is 28 feb 1802 gedoopt te Hillegersberg. Noemde zich ook wel Kleijn Hesseling.
  Het eerste huwelijk van Gerrit was kennelijk strikt zakelijk. Afstammelingen van Gerrit wisten te vertellen, dat Gerrit voor zijn huwelijk meesterknecht was in de smederij (van Blankert) en die smederij door dat huwelijk kon overnemen. Voor de weduwe van Blankert was dit zeker een aanvaardbare oplossing, waardoor in haar levensonderhoud werd voorzien.
  Isak Blankert ook Blankens genoemd, is omstreeks 1765 geboren te Babylonienbroek. In 1797 en 1800 werd te Dubbeldam een zoon Matthijs gedoopt van Isak Matthijszn.Blankers en Teuntje Leendertsdochter Broer. Kennelijk was Aaltje van de Giessen de tweede echtgenote van deze Isak Matthijszn.Blankers.
  Op 27 januari 1821 werd bij de schout en schepenen van Dubbeldam door Jan van Seventer, oud 44 jaar, timmerman, het overlijden aangegeven op 25 januari 1821 van Isak Blankens, in leven smit, 55 jaar, geboren te Babylonienbroek, echtgenoot van Aaltje van de Giessen. Vermeld werd, dat Jan van Seventer schoonbroeder was van de overledene.
  Aaltje hertrouwde bijna 9 jaar later met meesterknecht Gerrit Kleijn Hesselink, die in de huwelijksakte Kleijn Hesseling werd genoemd en smid van beroep was. Een van de getuigen bij dit huwelijk was Jan van Seventer, 53 jaar, timmerman, zwager van de echtgenote.
  In 1847 was opnieuw een Van Seventer getuige bij het huwelijk van Gerrit met Stijntje. Deze keer was het Jan van Seventer, 36 jaar, timmerman te Dordrecht. Hij was een zoon van Jan, die in 1829 getuigde en Bastiaantje van de Giessen, die weer een zuster was van Gerrit's eerste echtgenote.
  Een brief waaruit bil jkt, dat Gerrit Kleinhesseling op 1 mei 1827 reeds in Dubbeldam woonachtig was werd gevonden in het Centraal Bureau voor Genealogie te 's Gravenhage.
  De tekst is als volgt.
  L. S.
  Gerrit Kleinhesseling is lidmaat der Hervormde Kerk, gezond in het geloof, onberispelijk in den wandel, immers zoo veel ons bekend is. Wij verzoeken de EE.Broeders en Opzieners der Hervormde Gemeente te Waddinxveen aan wie dit ons getuigenis zal worden vertoond, gem.Broeder als zoodanig te erkennen,hem onder hun christelijk opzicht aan te nemen,en tot de viering van het H.¬vondmaal des Heeren toe te laten.
  Dubbeidam den 1 Mei 1827 H.Maandag

  Waar stond de smederij van Gerrit Kleijn Hesselink?
  ------------------------------------------------------------------------
  Volgens mijn grootvader Gerrit (1891-1974) stond de smederij niet ver van Eickendonck. Arie Kleijn Hesseling ( geboren 1906 ) wist een duidelijkere aanwijzing te geven. Aan de Dubbelsteynlaan,nabij het huidige Damplein stond de smederij op de hoek van een zijstraat. Die zijstraat was de Dubbelstraat. Omdat de aanduidingen toch vaag zijn, waar lag de Dubbelstraat? Heb ik naar de precieze plaats onderzoek gedaan.
  De smid Blankert overleed in 1821 aan het adres nummer l153. Zijn weduwe, de eerste vrouw van Gerrit, overleed in 1846 op nummer 168. Tot en met 1857 werden geboorte en overlijden van kinderen van Gerrit aangegeven met als adres nummer 168. Sedert 1858 was het huisnummer A 204. Op dat nummer overleed Gerrit in 1871. Vergelijking van geboorten voor 1858 en nadien, leerde dat een nieuwe huisnummering was ingevoerd. Gerrit woonde in ieder geval van 1846 tot 1871 op het zelfde adres.
  Op nummer A 200 woonde, blijkens aangiften van geboorten, in 1855 en 1858 de timmerman Arie van Seventer, wiens aangetrouwde oom Gerrit was. In 1871 woonde op dat adres de smid Marinus Bakker. In 1889 werd smid C.Birkhoff vermeld op A 200. Bakker en later Birkhoff waren kennelijk opvolgers van Gerrit in de smederij. In 1910 werd A 204 bewoond door de koopman Cornelis van Bree en op A 203 werd in dat jaar vermeld bakker Jan van Bree.
  Postbode Bakker, een bekende figuur in Oud Dubbeldam, woonde aan de achterzijde van het postkantoor. Als huisnummer vond ik A 202. Het postkantoor lag niet ver van de ingang van park Dubbelsteyn. Een ansicht van oud Dubbeldam, afgedrukt in "Dubbeldam in Oude Ansichten"uit l972, toont schuin tegenover het postkantoor Bakkerij Van Bree. En bakkerij Van Bree was A 203.
  Het huis van bakker Van Bree is bewaard gebleven. Naast dat huis stond de smederij. Volgens een buurtbewoner was het laatstelijk een sloperij van De Roo en heeft er een lid van de familie Pap gezeten. Tandarts Gips wist te vertellen, dat hij de tegenover zijn woning gelegen smederij heeft meegemaakt na de bouw van zijn bungalow omstreeks 1960. Thans (l982) is op het terrein een bijkantoor van de ABN op het adres Dubbelsteynlaan 80.
  Blijkens de registers van ingekomen en vertrokken personen is Barend ( geboren 1853 ) op 1 juni 1871 naar 's Gravendeel vertrokken. Nadat zijn vader op 2 juli 1871 overleden was, keerde hij op 25 oktober 1871 terug. Op 9 november 1871 vertrok de weduwe G.K.Hesselink, een man en drie vrouwen, naar Dordrecht. Dit waren kennelijk Stijntje, Grietje, Aaltje en Gerrit. Op 24 mei 1872 vertrok Arie naar Sliedrecht en uiteindelijk is Barend op 28 juli 1874 naar Dordrecht vertrokken. In Dubbeldam woonde geen Kleijn Hesselink meer. In 1892 is Barend teruggekeerd, maar niet in het ouderlijk huis.

 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2