Sturris (Störris) Klein Hesselink KlinckersAnna Maria BrussenBarent SchuurmanHendrijna Helders

Gerrit (Garrit) Kleijn HesselinkAaltjen Schuurman

Berend Klein Hesseling

f a m i l y
Kinderen met:
Grietje van Dijk

Verwanten:
Anna Maria Klein Hesselink

Kinderen:
Gerrit Kleijn Hesselink
Arie Klein Hesselink
Berend Klein Hesseling
 • Geboren: 17 Nov 1771, Varsseveld
 • Gehuwd 15 Jun 1800, Hillegersberg, met Grietje van Dijk
 • Overleden: 21 Nov 1806, Hillegersberg

  pict436.jpg [193x24] geboren 1771
  3 kinderen geboren te Hillegersberg
  02-01-1801 Gerrit, ov 29-05-1801 Hillegersberg
  16-02-1802 Gerrit, ov 02-07-1871 Dubbeldam
  01-06-1802 Arij, ov 19-01-1883 Overschie.

  Ook Barend Kleijn Hesseling genoemd.
  Mijn overgrootvader, Gerrit Kleijn Hesselink(1865-1954) wist te vertellen, dat ooms van hem onder Napoleon de veldtocht naar Rusland hadden meegemaakt. Zij zouden pontonniers geweest zijn. Zijn moeder had geen broers, die bedoeld kunnen zijn, gelet op hun leeftijd. Zijn vader Gerrit(1802-71) had echter halfbroers Vrijenhoek. Misschien hebben Jacobus en Teunis de barre tocht meegemaakt.
  Berend woonde 1795 te Woudbrugge, in dat jaar ging hij met attestatie naar Hillegersberg, waar hij in 1800 trouwde met de weduwe Grietje van Dijk.
  Het echtpaar Kleijn Hesseling-Van Dijk woonde in 1800 aan Terbregge, kennelijk, zie de akte 4924 - 969, naast het erf van Arij Klumpes. Ook het echtpaar Vrijenhoek-Van Dijk woonde aan Terbregge, zie de akte 3232-458. Dit laatste echtpaar woonde bij hun huwelijk in 1763 nog te Overschie. In 1783 had Vrijenhoek 3000 gulden geleend en na zijn huwelijk was hij zelfstandig smid. De lening zal bestemd geweest zijn om aan Terbregge een smederij te beginnen.
  Terbregge werd gebouwd aan weerszijden van de Rotte, bij een ophaalbrug, die de polderweg van Zevenhuizen met Hillegersberg verbond. In 1775 werden veel woningen een prooi der vlammen toen een hagelgieterij in de lucht vloog.
  Het dorp werd herbouwd. In 1776 werd de korenmolen "De vier winden" gebouwd aan de Rechter Rottekade en er vlak tegenover liet de stichter Pieter Klumpes een buitenhuis bouwen. Dit huis lag op de hoek van de Molenlaan. De smederij van Vrijenhoek, die in 1800 overging aan Barend Kleijn Hesseling, moet dicht bij het buitennuis gestaan hebben.
  Waarom Barend vanuit Varsseveld naar Terbregge is getrokken, is mij niet bekend. In het midden van de 18e eeuw bestond de bevolking van Hillegersberg voor de overgrote meerderheid uit veenarbeiders. Aan hun gesloof zijn de plassen te danken. Die bij Bergschenhoek werden drooggemalen.Ten gevolge van koortsen is de bevolking in 1780 gedecimeerd. De overlevenden verpauperden. Tussen 1770 en 1800 kwamen honderden Duitsers, uit het Munsterse en Kleefse, de bevolking versterken. Het waren handwerkslieden en boerenarbeiders, die zich door hun feodale vorsten niet wilden laten verkwanselen om als soldaat dienst te doen in de Amerikaanse vrijheidsoorlog. Barend zal hun voorbeeld gevolgd hebben. Wellicht werd hij smidsknecht bij Vrijenhoek en volgde hij later zijn baas op.
  Testament
  Op 30-9-1800 legde het echtpaar Kleijn Hesseling-Van Dijk vast, dat Thomas de Baan en Dirk van den Berg, respectievelijk smid en metselaar en beide te Overschie woonachtig, bij hun overlijden voogd van de kinderen Vrijenhoek en Jan Koops en Pieter Slobbe voogd van de kinderen uit hun huwelijk zouden zijn.
  Door het overlijden van Grietje op 9 juli 1810 zal de voogdstelling feitelijk geworden zijn.
  Twee zoons werden smid, de anderen koopman en watermolenaar.

  BEREND KLEIN HESSELING,
  Zijn achternaam was bij zijn doop anders dan die van zijn vader, die 28 jaar eerder nog onder de oudere schrijfwijze in het doopboek werd genoteerd. Bij zijn huwelijk in 1800 en in 1806 in het begrafenisboek werd hij Klein Hesseling genoemd. Zijn kinderen werden echter als Kleijn Hesselink en Klein Hesselink in de doopboeken genoteerd.


 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2