Gerrit (Garrit) Kleijn HesselinkAaltjen SchuurmanJacobus Ariense van DijkMaria Kales (Kanis)

Berend Klein HesselingGrietje van Dijk

Arie Klein Hesselink

f a m i l y
Kinderen met:
Betje Schildkamp

Verwanten:
Gerrit Kleijn Hesselink
Jacobus Vrijenhoek
Teunis Vrijenhoek
Leendert Vrijenhoek

Kinderen:
Grietje Klein Hesseling
Belia Klein Hesselink
Gerrit Klein Hesselink
Arie Klein Hesselink
 • Geboren: 1 Jun 1803, Hillegersberg
 • Gehuwd 28 Okt 1827, Overschie, met Betje Schildkamp
 • Overleden: 19 Jan 1883, Overschie
 • Beroep: Watermolenaar
 • Bron: H15
 • Afbeelding gallery (1 afbeeldingen)

  pict443.jpg [193x110] handt 1863
  TAK OVERSCHIE.
  Arij (1803-1883) zoon van Berend Klein Hesseling en Grietje van Dijk, werd watermolenaar in Overschie, waar thans nog een groot aantal afstammelingen van hem wonen.
  De naam Klein Hesselink is in Overschie bekend geworden door enkele generaties watermolenaars, later watermachinist. Arij was ten tijde van zijn huwelijk in 1827 reeds als watermolenaar werkzaam. Zijn zoon Gerrit(1838-1898) en vervolgens diens zoon Arie (1867-1941) waren op hun beurt watermachinist. De molen, die door Klein Hesselink werd bemalen, de Spaanse of eigenlijk Spangense Molen werd in 1888 vervangen door een stoomgemaal.
  Als de verschillende molenboeken, die er in overvloed zijn, juiste informatie geven, waren er twee molens die door de familie Klein Hesselink bemalen werden. Naast de Spaanse Molen wordt genoemd de Schulp of Molen van Treurniet. Deze molen werd in 1860 van snuif-en specerijmolen verbouwd tot korenmolen. Deze molen stond ten zuidwesten van Overschie, ongeveer 150 meter van de Hoge Brug op de tegenwoordige Delfshavensekade. De molen was voor 1931 onttakeld en bleef in gebruik met behulp van een petroleummotor. In de nacht van 21 op 22 juni 1957 brandde de molen af. Meer dan 100 jaar werd de molen bemalen door familie Klein Hesselink.
  Foto's van de 2 molens hierbij.
  Getuige bij de doop Aaltje van der Voorn, overleden 19-01-1883 te Overschie aan het adres A 271. Reeds in 1827 vermeld als watermolenaar. In 1840 adres nr.349 te Overschie. Getuigen bij het huwelijk waren Jan Schildkamp, broer van Betje en Teunis Vrijenhoek, halfbroer van Arij, koopman te Rotterdam, 31 jaar.

  Arij is gedoopt te Hillegersberg 12-6-1803.
  Drie kinderen huwden en kregen ieder 10 kinderen, waarvan de oudste op 14-2-1857 en de jongste op 22-9-1886 werd geboren. Tenminste 3 achterkleinkinderen werden voor het overlijden van Arij geboren, kleinkinderen van Grietje met de familienaam Schenk.
  Arij vernoemde zijn ouders, Barend en Grietje. Na het overlijden van de één maand oude Barend werden nog zes zoons geboren, maar de naam Barend gebruikte hij niet meer. Opvallend. is dat hij wel de naam Gerrit gebruikte, de naam van zijn grootvader en zijn broer, de dorpssmid van Dubbeldam. En toevalligerwijs was Gerrit één van de kinderen die niet jong overleed en ook naar hem werd weer een kleinzoon vernoemd met de familienaam Klein Hesselink. De naam Grietje werd door Grietje (1832-1917) doorgegeven en door Belia(1840-1927), die haar jongste dochter zo noemde. De voornaam Arie, de huidige vorm voor Arij, is bij de familie Klein Hesselink nog in gebruik. Deze voornaam komt van Arie van Dijk, de grootvader van Grietje van Dijk, die haar vader reeds had vernoemd in haar eerste huwelijk met Leendert Vrijenhoek.


 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2