Jacobus VrijenhoekNeeltje OvergauwJacobus Ariense van DijkMaria Kales (Kanis)

Leendert VrijenhoekGrietje van Dijk

Jacobus Vrijenhoek

f a m i l y
Verwanten:
Gerrit Kleijn Hesselink
Arie Klein Hesselink
Teunis Vrijenhoek
Leendert Vrijenhoek
Jacobus Vrijenhoek
 • Geboren: 14 Jul 1790, Hillegersberg
 • Gehuwd 13 Sep 1816, Zevenhuizen, met Neeltje Ripping
 • Overleden: 18 Sep 1848, Zevenhuizen

  Gedoopt 18-7-1790 te Hillegersberg.
  In 1815 vestigde hij zich vanuit Overschie in Zevenhuizen, alwaar hij smidsknecht was en vrijwel zeker als zodanig werkzaam bij zijn a.s. schoonvader. In 1830 vermeld als winkelier.
  Kinderen Vrijenhoek geboren te Zevenhuizen:
  21-02-1817 Grietje
  1818 Adriana
  06-11-1823 Neeltje
  1826 Hendrika
  25-12-1828 Lena
  09-09-1832 Hermanus
  1836 Leendert
  21-07-1838 Teuna
  Mijn overgrootvader, Gerrit Kleijn Hesselink(1865-1954) wist te vertellen, dat ooms van hem onder Napoleon de veldtocht naar Rusland hadden meegemaakt. Zij zouden pontonniers geweest zijn. Zijn moeder had geen broers, die bedoeld kunnen zijn, gelet op hun leeftijd. Zijn vader Gerrit(1802-71) had echter halfbroers Vrijenhoek. Misschien hebben Jacobus en Teunis de barre tocht meegemaakt.

  Trouwacte 13-9-1816
  Op heden den dertienden September eenduizendachthonderdzestin des namiddags ten vijf uren zijn voor mij Cornelis Matze van Zevenhuizen, president ambtenaar van den burgerlijken stand te Zevenhuizen, Provincie Zuidholland gecondipareerd
  Jacobus Vrijenhoek, oud Zesentwintig Jaren Smidsknecht, geboren te Hillegersberg en wonende alhier; meerderjarige zoon van Leendert Vrijenhoek en van Grietje van Dijk, beide overleden - en
  Neeltje Ripping, oud negentien Jaren zonder beroep geboren en wonende alhier, minderjarige, geassisteerd door haren vader Hermanus Ripping, oud twee en vijftig Jaren, Smid, medewonend alhier -
  Dewelke ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun Huweiijk, waarvan de Afkondigingen overeenkomstig de Wet zijn gedaan voor het Gemeentehuis alhier, te weten: de eerste op den eersten en de tweede op den Agtsten dezer maand September een duizendachthonderden zestien des voormiddags ten Elf Uren - Geen Verhindering tegen hetzelve Huwelijk ter onzer kennis zijnde gekomen, hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing gedaan te hebben, van de Geboorte of doop Acten der beide comparanten en van de Acten van Overlijden der beide ouders van den aanstaanden Echtgenoot, alsmede van het zesde Hoofdstuk van den titel van het burgerlijk Wetboek, geinstituteerd van het Huwelijk, hun afgevraagd, of zij eikander tot man en vrouw wilden nemen; ieder van hen hierop afzonderlijk en ja stemmend geantwoord hebbende, verklaren wij in naam der Wet, dat Jacobus Vrijenhoek en Neeltje Ripping door het Huwelijk zijn verbonden - Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, ten overstaan van Gerrit van der Graaf, oud een en zestig Jaren, Bouwman, van Pieter de Bruin, oud drieenvijftig Jaren, wagenmaker, van Johannes S... oud zevenentwintig Jaren, Smid, en van Jan Visser, oud drieentwintig Jaren, Schoolmeester,alle wonende alhier; en hebben de Comparanten en Getuigen deze acte na geldend Voorlezing, met ons onderteekend.
  was getekend: C.Matze van Zevenhuizen, Jacobus Vrijenhoek,Neeltje Ripping,
  G.vd Graaf, Pieter de Bruijn, Joh.S... J.Visser.

 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2