Jacobus VrijenhoekNeeltje Overgauw

Leendert Vrijenhoek

f a m i l y
Kinderen met:
Grietje van Dijk

Kinderen:
Jacobus Vrijenhoek
Teunis Vrijenhoek
Leendert Vrijenhoek
Leendert Vrijenhoek
 • Geboren: 1 jan 1752, doop te Overschie
 • Gehuwd 2 Nov 1783, Overschie, met Grietje van Dijk
 • Overleden: 9 Sep 1797, Hillegersberg
 • Beroep: Smid 8 kinderen

  Kinderen geboren te Hillegersberg:
  31-01-1784 Jacobus
  30-04-1786 Neeltje
  30-09-1787 Jacobus
  28-12-1788 Neeltje
  18-07-1790 Jacobus
  30-08-1794 Arie
  05-02-1796 Teunis
  03-10-1797 Leendert  Mijn overgrootvader, Gerrit Kleijn Hesselink(1865-1954) wist te vertellen, dat ooms van hem onder Napoleon de veldtocht naar Rusland hadden meegemaakt. Zij zouden pontonniers geweest zijn. Zijn moeder had geen broers, die bedoeld kunnen zijn, gelet op hun leeftijd. Zijn vader Gerrit(1802-71) had echter halfbroers Vrijenhoek. Misschien hebben Jacobus en Teunis de barre tocht meegemaakt, zonen van deze Leendert.

  GRIETJE van DIJK
  Behalve kinderen uit haar huwelijk met Barend had Grietje kinderen uit haar in 1783 gesloten huwelijk met de smid Leendert Vrijenhoek. Ten tijde van haar tweede huwelijk waren er van 8 kinderen Vrijenhoek nog 3 in leven. Van een zoon Jacobus, geboren 1790, vond ik nakomelingen. In 1784 was een testament opgemaakt in opdracht van het echtpaar Vrijenhoek-van Dijk. In 1797 liet Grietje een akte van voogdij opstellen. In mei 1800 werd vastgelegd, dat de kinderen Vrijenhoek bij het bereiken van de 25-jarige leeftijd dan wel bij eerder huwelijk 120 gulden zouden ontvangen. In september l800, Grietje was inmiddels hertrouwd, werd een nieuw testament opgemaakt. De testamenten zijn bewaard gebleven in het Gemeentearchief te Rotterdam, onder het Oud Notarieel Archief.
  Hoewel de aktes weinig informatie geven over de familie Kl.Hesselink,
  heb ik de tekst geheel of ten dele opgenomen.

  In 1800 zijn van de kinderen Vrijenhoek nog in leven:
  Jacobus uit 1790, Teunis uit 1796 en Leendert uit 1797, die posthuum (na de dood van vader geboren)geboren werd. Van Jacobus en Teunis vond ik huwelijken, Leendert bleef voor mij onvindbaar in de archiefstukken.


 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2