Nicolaas de VisserWillemina Carolina AkkermanJohannes Willem Frederik PlanjeAnna Paulona Petri

Nicolaas de VisserMaria Planje

Bastiaan (Bas) de Visser

f a m i l y
Verwanten:
Nicolaas (Niek) de Visser
Aart de Visser
Willem Carel (Wim) de Visser
Johannes Willem Frederik (Joop) de Visser
Anna Paulona (Paula) de Visser
Karel Jan de Visser
Bastiaan (Bas) de Visser
 • Geboren: 24 Jan 1909, Dordrecht
 • Gehuwd met Alida Adriana Ensing
 • Overleden: 30 Jul 1980, 't Zand
 • Beroep: Gymnastiekleraar, huismeester in Engeland.
 • Afbeelding gallery (11 afbeeldingen)

  pict215.jpg [166x193]
  Bijdrage Herbert de Visser: Bas de Visser
  In oktober 1930 slaagde Bas voor zijn akte van bekwaamheid voor vrije en orde oefeningen der Gymnastiek. Hij begon les te geven als gymnastiekleraar in 1931 aan de Chr. Montessorischool in Den Haag. In 1933 behaalde hij de getuigschriften Sportleider en Leider in Lichaamsoefening. Blijkens meerdere foto's gaf hij in 1931 ook les aan De Gymnastiekschool in Dordrecht. Samen met mijn vader staat hij in een gymzaal bij een mannenklas of een vrouwenklas. Bas stimuleerde blijkbaar ook andere familieleden, want op andere foto's heb ik Karel en Paula ontdekt.
  Hij had daarbij overigens de gewoonte foto's te gebruiken als notitie-velletje. Aan de achterzijde staan namen van leden genoteerd en bedragen van de verschuldigde contributie. Op weer andere, uit later periode, staan strafregels genoteerd. Zo moest Ab de Jong 100 keer schrijven ik moet zwijgen als de meester dat zegt.
  In de periode 1937-1939 verbleef Bas in Zuid Afrika. Zijn eerste baan vond hij in Johannesburg bij City Electrical Service Co, welk bedrijf o.a. sewing machines onderhield en repareerde.
  Na zijn terugkomst in Dordrecht woonde hij eerst op de Singel nr. 105.
  In 1940 is Bas gehuwd met Alida Adriana Ensing (Ali of Tanti, geb. 9 maart 1916 te Gorinchem). Na haar HBS behaalde Ali in 1939 aan het N.H. Diaconessenhuis te Rotterdam haar diploma voor Ziekenverpleging.
  Omstreeks 1942 verhuisden Bas en Ali naar de Oudenhovenstraat nr. 6 zw. Mijn ouders woonden boven, op nr. 6 rd.

  Bas was vanaf 1941 werkzaam als gymnastiekonderwijzer op verschillende scholen voor lager en voortgezet onderwijs. Meestal in de omliggende gemeenten, van Rotterdam tot in Brabant. Hij heeft heel wat moeten reizen om enkele uurtjes les te geven en vervolgens weer op reis naar de volgende school. Een enkele keer gaf hij les in Dordrecht, o.m. op de (dan nog Vereniging) Dordrechtse Montessorischool en aan de ULO-school Vrieseweg van de Ver. Inst. Vrije Christelijke Scholen op Gereformeerde grondslag. In sommige periodes gaf hij les op zes verschillende scholen. In 1949 heeft hij even op zijn benoeming aan de Chr. Nationale School te Kralingse Veer moeten wachten; Wellicht kunnen we een vakleraar benoemen, die van Chr. beginselen is. Dat kan een reden worden waarom uw benoeming niet doorgaat ... bij uw eventuele benoeming behoeft het u niet te weerhouden deze te aanvaarden, omdat wij weten, uit vrij ingewonnen inlichtingen, dat u op bijzonder scholen nooit reden tot aanstoot heeft gegeven. Een week later werd hij benoemd. Maar inmiddels zijn er plannen in de richting van Engeland. In juli 1951 werden Bas en Ali aangenomen bij de fam. Hallwood. Niet lang daarna vestigden zij zich op Yaffingales in Esher, Surrey. Bas was aangenomen als gardener en handyman, Ali als resident cook. Later is Ali verder gegaan in de verpleging. In 1966 zijn ze naar Nederland teruggekeerd en woonden de eerste jaren in Dordrecht. Ali kreeg een functie als onderdirectrice bij Het Parkhuis en Bas stak waar hij maar kon, de handen uit de mouwen. Bas was, samen met Tanti, een verwoede bridger.

  Oom Bas was een brombeer en soms dacht ik dat hij niet zo van kinderen hield. Typisch dan, dat ik me juist tot hem aangetrokken voelde. Ook met plezier denk ik aan de momenten dat oom Bas en Tanti 's zomers hun vakantie in Nederland doorbrachten. Zij huurden dan veelal een huisje op Voorne en Putten. Het was ook byzonder interessant, ze kwamen uit Engeland. En het was een van de weinige dagen dat mijn vader te porren was voor een zondagje uit, met de auto.


 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2