Aart de VisserCornelis Martinus AkkermanCornelia Pieternella de Krijger

Nicolaas de VisserWillemina Carolina Akkerman

Nicolaas de Visser

f a m i l y
Kinderen met:
Maria Planje

Verwanten:
Sophia Cornelia de Visser
Aart de Visser

Kinderen:
Nicolaas (Niek) de Visser
Aart de Visser
Bastiaan (Bas) de Visser
Willem Carel (Wim) de Visser
Johannes Willem Frederik (Joop) de Visser
Anna Paulona (Paula) de Visser
Karel Jan de Visser
Nicolaas de Visser
 • Geboren: 20 nov 1881, Dordrecht
 • Gehuwd 3 mei 1905 met Maria Planje
 • Gehuwd met Pieternella van den Nieuwenhuizen
 • Overleden: 17 nov 1939, Dordrecht
 • Beroep: assuradeur, raadslid, leraar, bestuurder.
 • Afbeelding gallery (17 afbeeldingen)

  pict113.jpg [146x193] 1930
 • Gezins galerij (6 afbeeldingen)


  Bijdrage Herbert de Visser:
  Nicolaas werd op 20 januari 1881 geboren in Dordrecht. Een dag later werd hij aangegeven door zijn vader Nicolaas sr., een 42 jarige kantoorbediende die woonachtig was op de Voorstraat (C 87).
  Op 3 mei 1905 zijn ze te Dordrecht gehuwd . Maria was 27 jaar en Nicolaas 24 (kantoorbediende van beroep). Nicolaas zijn broer Aart (de dominee) en zijn zwager Hendrik Ouborg traden op als getuigen. Maria heeft haar oudoom Hendrik Gordijn en neef Johannes Smitt bereid gevonden hetzelfde te doen. De vader van Maria blijkt inmiddels met zijn gezin geŽmigreerd te zijn naar Amerika en was woonachtig in Albany, New York. Volgens zeggen is hij daar een stoffeerderij begonnen. Omstreeks 1912 zijn ze voor het laatst in Nederland geweest.
  Het jonge echtpaar vestigde zich aan de Spuiweg nr. 30. Daar werden ze op 18 juli 1906 verblijd met de geboorte van de oudste - en eerste - zoon Nicolaas (Niek jr.). Een jaar later, op 29 november 1907 gevolgd door nog een zoon; Johannes Willem Frederik (Joop en later door zijn vrouw Hans genoemd). Niet lang daarna is het gezin verhuisd naar de Dubbeldamseweg 12 rood. Bastiaan (Bas), de derde zoon, werd geboren op 24 januari 1909. Vervolgens Willem Carel (Wim) op 23 februari 1910 en Aart op 18 april 1911. Tot die tijd werd handels- of kantoorbediende als beroep van vader Nicolaas genoteerd. Het adresboek van 1911 vermeldt procuratiehouder. Grootvader Nicolaas (met de Bakkebaarden) was inmiddels bij het gezin in huis. En zowaar, toen werd een dochter geboren. Anna Paulona (Paula) zag op 30 september 1912 het levenslicht. Karel Jan was de jongste, hij werd geboren op 4 januari 1916. Nicolaas is inmiddels ook druk met zijn bestuurlijke functies, in 1913 werd hij gekozen tot raadslid voor de Anti-Revolutionaire Partij (AR). Later kom ik hier op terug.

  Omstreeks 1913 woonde het gezin op de St. Jorisweg nr. 24. Dit is het huis op de hoek van de Nicolaasstraat. Ze woonden in het benedenhuis. Aan de voorkant was de mooie kamer. De ouders sliepen in de tussenkamer en achter was de huiskamer, serre en tuin. De kinderen sliepen in het souterrain. De voorkamer van het souterrain was afgescheiden, een gedeelte met een raam voor Joop en Niek. In het andere gedeelte, ook met een raam, sliep de dienstmaagd. Joop en Niek zaten op de Julianaschool, ze liepen dan hele singel af naar school (bijna tot de Hoogt). Om de hoek woonde fam. Vos (Motorhuis Vos), daar heeft Bas later zijn eerste motor gekocht. Joop en Niek waren in de buurtbende die geregeld bonje had met de Rietdijkgroep. Eenmaal had iemand van deze groep een klap op zijn oog gekregen. Ze zijn toen naar dr. Moltzer gegaan, die aan de overkant op nr. 37 woonde.

  Tante Sophie woonde op hŤt Steegoversloot 26. Boven tante Sophie woonde fam. Fijkens, de dochter was de lerares van Niek en Joop. Ze hebben op de zondagsschool gezeten in de Cornelis de Wittstraat. Achter het gebouw was de villa van fam. Vriesendorp. De zonen van Vriesendorp hebben in dezelfde padvindersgroep gezeten als Joop. Niek en Joop trokken tot hun 16e veel met elkaar op.

  Overigens mijn vader - Aart - was in het gezin nog als eens de pineut. Als ze bezig waren met een kussengevecht en zijn vader kwam vermanend binnen, was hij het weer die toevallig net met het kussen boven zijn hoofd klaar stond. Als Wim onder het bidden grapjes zat te maken werd Aart daar voor aangekeken.
  Na de St. Jorisweg woonde de familie een korte periode aan de Martinus Steijnstraat nr. 33. Als beroep werd vanaf dat moment assuradeur vermeld. Nicolaas heeft in 1916 het bedrijf van zijn vader overgenomen.
  In september 1917 wordt het huis aan de Reeweg gekocht. Het werd verzekerd voor een bedrag van negen duizend gulden. Het gezin vestigde zich in het bovenhuis (30 rood, na vernummering 56). Het benedenhuis werd verhuurd aan de vader van Chris van Buuren. Chris van Buuren was een vriend van de familie, toen in datzelfde jaar Nicolaas en Maria twaalf en half jaar getrouwd waren, heeft hij een plakkaat over hun leven gemaakt. Deze heeft nog jaren op de zolder gehangen.

  Op de 1e mei 1918 vestigde Nicolaas zijn verzekeringsbedrijf in het pand Wijnstraat 133. Hij ondertekende een huurcontract met de Ver. voor Chr. Middelbaar en Hooger Onderwijs en kreeg daardoor de beschikking over de beneden voorkamer van het pand. De huurprijs bedroeg honderd gulden per jaar. Op 29 juni 1919 werd Nicolaas door de gemeenteraad benoemd tot makelaar in assurantiŽn.

  In de zomer van 1924 werden zwemwedstrijden gehouden. Oom Joop schreef hierover in 1981; dwars door Dordt, in de Spuihaven. was ik bij de junioren nummer twee. Maar bij de uitreiking kreeg ik de eerste prijs. Men had de winnaar ... ongeveer 2 meter lang (Bert Unger), die ik helaas met mijn korte beentjes niet voorbij kon, maar over het hoofd gezien.
  Joop was goed in sport maar kon vaak niet meedoen omdat het op zondag werd gehouden. De directeur van de christelijke H.B.S. zei: De Vissers zijn alleen maar goed in tekenen en sport. Dit zei hij om Joop's vader te jennen, die in het bestuur zat. Op die zelfde school is hij een jaar later geslaagd voor zijn eindexamen HBS. Niek deed het zelfde in 1926. Bas was ook een van de sportieven in het gezin. Op een fomet zie ik dat hij een vakantie doorbrengt op het kamp voor jongemannen de Hulshorst in Harderwijk. In 1930 behaalde hij de akte van bekwaamheid in de Vrije en Orde-oefeningen der Gymnastiek.

  Joop begon bij het verzekeringsbedrijf van zijn vader. Op 30 december 1930 trad hij in als vennoot. De naam van de firma werd aangevuld met een co. en gewijzigd in Assurantie- en Hypotheekkantoor N. de Visser & Co.
  In 1934 vertrok Joop naar Den Haag, vanaf die tijd is er sprake van een filiaal in Den Haag. Een jaar later trad hij echter al weer uit als vennoot. Dit bevestigt mijn vermoeden dat de samenwerking niet prettig verliep, ook door zijn latere opmerking dat hij niets kreeg uit het compagnonschap. Zijn politieke voorkeur zal de contacten ook niet bevorderd hebben. In een verklaring van 1 juli 1935 werd zijn broer Aart als nieuwe vennoot aangesteld.

  Veel te vroeg kwam de alom geliefde Maria Planje op 13 januari 1937 te overlijden in de leeftijd van 59 jaar.
  Nicolaas hertrouwde op 27 oktober van dat jaar met Pieternella van den Nieuwenhuizen (tante Nel). Maar twee jaar later, 17 november 1939 kwam hij zelf te overlijden. Hij is 58 jaar geworden. Tante Nel bleef tot ongeveer 1956 in het huis aan de Reeweg wonen. Toen verhuisde ze naar Sassenheim, waar zij mei 1956 is overleden.


 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2