Storijs HesselinckLijsken Ruesinck

Storris HesselinckHendersken

Stourris (Steuris te Kamer) Kleijn Hesselinck

f a m i l y
Kinderen met:
Harmken (Hermken) Sonderloo

Verwanten:
Lucas (ter Laar) Kleijn Hesselinck
Jan Kleinhesselink
Geertien Kleinhesselink

Kinderen:
Hendersken Kleijn Hesselinck
Jenneken Kleijn Hesselinck
Stourris (Steuris te Kamer) Kleijn Hesselinck
 • Geboren: ongeveer 1640, De Heurne
 • Gehuwd 5 Jun 1681, Dinxperlo, met Harmken (Hermken) Sonderloo
 • Gehuwd met Hendersken Bentinck
 • Overleden: voor 30 Sep 1688
 • Beroep: 3 kinderen
 • Bron: H blz 175
 • Afbeelding gallery (1 afbeeldingen)

  In 1659 was Jan Kleinhesselink (ca 1635-ca 1684) pachter/bewoner van Kamershuus te Dinxperlo en in 1670 zijn broer Steuris Kleinhesselink (ca 1640-ca 1688).
  In de doopboeken van Dinxperlo, die aanvangen in 1660, vond ik de doop van Stourris niet vermeld. Omdat hij als weduwnaar in 1681 hertroude, zal zijn geboortedatum (ruim) voor 1660 liggen. Hij werd sedert 1681 vermeld als woonachtig in De Heurne van Dinxperlo. Ik denk op Kleijn Hesselinck, een afgesplitst deel van het land Hesselinck.
  Stourris overleed voor 30-9-1688 zijn weduwe en 2 of 3 kinderen achterlatend. De weduwe hertrouwde een jaar later met Lucas Wildenbeest, die te Sinderen woonde en zal het huis op erf Kleijn Hesselinck verlaten hebben. Of de kinderen toen met haar het huis verlaten hebben, weet ik niet. Hoe dan ook, zij kan spoedig nadien overleden zijn, waarna de kinderen terugkeerden bij "stiefoma" Geesken. Beerend Kleijn Hesselinck (ex Reussinck) en Geesken te Gussincklo woonde alsdan nog in het zelfde huis met de nog levende kinderen van Jan K.H., waaronder Elsken, geboren in 1675, die in 1691 trouwde met Hendrick Brussen, de 2 of 3 kinderen van Stourris en de kinderen uit hun huwelijk. Toen in 1709 de dochter van Stourris, Hendersken trouwde met Roelof Klinckers, woonde zij in de Heurne (op Kleijn Hesselinck?) en hij in Lintelo.
  kinderen gedoopt te Dinxperlo en geboren in de Heurne
  07-05-1682 Hendersken, get. Geert te Loo, Stijne te Laar, Marij Ruesink,
  31-05-1685 Geertien, get. Berend Ruesink, Elsken Boland, Aaltien Westerveld,
  26-09-1686 Jenneken, get. niet vermeld.
  Geertien is wellicht vernoemd naar haar grootmoeder vaderszijde.
  In trouwboek Dinxperlo 5-6-1681 Sturris Kleijn Hesselinck, wednr. van Hendrixken Bentinck, won. in de Heurne en Hermken Sonderlo, dochter van wijlen Alof Sonderlo, Won. in Aalten, • Generated by GreatFamilie2.2 update 2