1. Het beginHerman RuesinckLijsken Ruesinck

Storijs HesselinckLijsken Ruesinck

Storris Hesselinck

f a m i l y
Kinderen met:
Hendersken

Verwanten:
Jenneken Kleinhesselink

Kinderen:
Stourris (Steuris te Kamer) Kleijn Hesselinck
Lucas (ter Laar) Kleijn Hesselinck
Jan Kleinhesselink
Geertien Kleinhesselink
Storris Hesselinck
 • Geboren: 1610, Dinxperlo
 • Gehuwd met Hendersken
 • Overleden: aft 1686

  In boek De Heurne is op pag. 664 tm 667 de bewoningsgeschiedenis van het huis Kamershuus vermeld. Bewoners/pachters waren in 1547 en 1565 Derick Hesselinck, in 1593 Gert Hesselinck en in 1643 Storris Hesselinck, die naar vermeld leefde van ca 1610-1686. Zijn vrouw was Hendersken.
  In het Bredevoorts protocol van 19-3-1628 is sprake van de verkoop door Wessel Ruessinck en zijn vrouw Gertken en Storiss Hesselinck en zijn vrouw Hendersken, ook voor hun erven van erfgrond, Gerrit Hesselinck Steedtken genoemd, bestaande uit een hof, bouw- en weideland, gelegen in de Heurne.
  Het protocol van 6 mei 1644 betreft de verkoop door Derck te Vildeken en zijn vrouw Jenneken. Aan het echtpaar Storis Hesselink en Hendersken van de Kleine Hesselinck Stede in de buurtschap Heurne van Dinxperlo.
  In 1683 was pachter van huis De Laore Jan Storrriszoon. In 1686 diens zoon Jan te Laar (gedoopt op 26-12-1669 als Jan Kleinhesselink). Omdat hij onmondig was trad voor hem als voogd op zijn grootvader Storris Kleinhesselink. Hieruit blijkt dat Storris in dat jaar nog in leven was!

 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2