1. Het begin

Storijs Hesselinck

f a m i l y
Kinderen met:
Lijsken Ruesinck

Kinderen:
Jenneken Kleinhesselink
Storris Hesselinck
Storijs Hesselinck
  • Geboren: ongeveer 1590
  • Gehuwd met Lijsken Ruesinck
  • Overleden: dead

    Jenneken Kleinhesselink, die getrouwd was met Derck te Villeken was geen dochter van het echtpaar Storris Hesselinck en zijn vrouw Hendersken, die naar vermeld leefde van ca 1610-1686 , maar kennelijk van Storijs Hesselinck uit de acte van 9-3-1619. Deze Storijs uit ongeveer 1590.
    Van het echtpaar te Villeken en Jenneken Kleinhesselink zijn 6 kinderen bekend, waarvan de oudste, Emse te Villeken ca 1641 geboren is en de jongste, Elsken ca 1656. Jenneken zal dus een dochter zijn geweest van de oudste Storijs en een zuster van de jongste Storris.
    In het bewaard gebleven doopboek van Dinxperlo van 1609 tot 1618 komen geen kinderen voor van Storijs Hesselinck. Met de naam Storris /Storries komen in dat boek voor Storris Wevers, die in 1610, 1613 en 1617 kinderen liet dopen met de naam Herman 2x en Eckbert. Verder liet Derk Welink in 1610 een zoon Storries dopen.


  • Generated by GreatFamilie2.2 update 2