Storijs HesselinckLijsken Ruesinck

Storris HesselinckHendersken

Jan Kleinhesselink

f a m i l y
Kinderen met:
Willemken (Limmphen) Schuirinck(Goosen)

Verwanten:
Stourris (Steuris te Kamer) Kleijn Hesselinck
Lucas (ter Laar) Kleijn Hesselinck
Geertien Kleinhesselink

Kinderen:
Jan (te Laar) Kleinhesselink
Elsken Kleijn Hesselinck
Jan Kleinhesselink
 • Geboren: ongeveer 1630
 • Gehuwd 1659 met Ennecken ter Haar
 • Gehuwd 2 Aug 1668, Dinxperlo, met Willemken (Limmphen) Schuirinck(Goosen)
 • Gehuwd 5 Jun 1681, Dinxperlo, met Geesken te Gussincklo
 • Overleden: voor 19 mei 1681
 • Beroep: 6 kinderen

  In 1659 was Jan Kleinhesselink (ca 1635-ca 1684) pachter/bewoner van Kamershuus te Dinxperlo en in 1670 zijn broer Steuris Kleinhesselink (ca 1640-ca 1688).
  Voor de eerste maal vond ik hem vermeld op 12-08-1660 in verband met de doop van een dochter. In het huwelijksboek van 1668 werd hij vermeld als weduwnaar van Enneken ter Haer. Zijn nieuwe echtgenote was Wilmken Schuyrinck, die in 1678 Limmphen Schyrnck werd genoemd. In het huwelijksboek van Dinxperlo van 1681 werd Jan bij zijn huwelijk weduwnaar van Wilmken Goosen genoemd.
  Mogelijkerwijs had Jan een echtgenote Geertje voor zijn huwelijk met Ennecken ter Haer.
  Kinderen van Jan Kleijn Hesselinck.
  12-08-1660 Derriksen, moeder Enneken ter Haar.
  26-12-1669 Jan, moeder Willemken Schuirinck (Goosen)
  17-03-1672 Enneken, moeder Willemken Schuirinck (Goosen)
  11-09-1675 Elsken, moeder Willemken Schuirinck (Goosen)
  28-03-1678 Henrisken, moeder Willemken Schuirinck (Goosen)
  01-07-1683 Willem, moeder Geesken te Gussinklo.
  Op pag. 535 van boek De Heurne zijn pachters/bewoners van het huis De Laore vermeld.
  In 1683 was pachter Jan Storrriszoon. In 1686 diens zoon Jan te Laar (gedoopt op 26-12-1669 als Jan Kleinhesselink). Omdat hij onmondig was trad voor hem als voogd op zijn grootvader Storris Kleinhesselink. Hieruit blijkt dat Storris in dat jaar nog in leven was!

 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2