Gerrit Kleijn HesselinkHendrika VerharenWillem de HeerCornelia Ardonne

Gerrit Kleijn HesselinkAnna de Heer

Willem Kleijn Hesselink

f a m i l y
Kinderen met:
Maaike van de Ree

Verwanten:
Gerrit Kleijn Hesselink
Hendrik (Henk) Kleijn Hesselink
Cornelis Kleijn Hesselink
Arie Kleijn Hesselink

Kinderen:
Gerrit Jacob (Gerard) Kleijn Hesselink
Jacob Willem Kleijn Hesselink
Willem Kleijn Hesselink
 • Geboren: 31 Aug 1918, Dordrecht in het Kasperspad.
 • Gehuwd 14 Sep 1940, Zwijndrecht., met Maaike van de Ree
 • Overleden: 31 mei 1998, Zwijndrecht
 • Afbeelding gallery (2 afbeeldingen)

  pict823.jpg [90x109] 1938
  Adres 1982: Eemsteyn 155 Zwijndrecht.

  Per 4-7-1935 trad Wiilem als kantoorbediende in dienst bij Van Gend en Loos te Dordrecht. Wegens het vervullen van de militaire dienst eindigde het dienstverband na 23-10-1938. Van 14-3-1941 tot 24-11-1941 werkte hij bij de Holland van 1859. Tijdens de oorlogsjaren werkte hij ondermeer in Duitsland als boekhouder te Leipzig bij Hans Eitner en als tolk bij Bohlen Braunkohle-Benzin AG. Na de oorlog was hij loonadministrateur bij de NV Grontmij op het kantoor te Zwijndrecht. In 1947 trad hij weer bij Van Gend en Loos in dienst. Laatstelijk was hij co÷rdinator kredietbewaking op het hoofdkantoor te Utrecht.

  Beslaglegging Opgeheven.
  "Hierbij delen wij u mede, dat de beslaglegging op de tijd alsmede op gelden en goederen van de beer W. Kleijn Hesselink wordt opgeheven" ů.. "Onderstaande personen hebben zich gaarne bereid verklaard middels een creditering aan u, een en ander op feestelijke wijze uit te dragen".
  Utrecht.- Hierboven twee passages uit een aanschrijving. In het verdere van dit artikel komt de betekenis ervan tot klaarheid. Onder belangstelling van circa honderd aanwezigen nam de heer W. Kleijn Hesselink op 1 juli in het bedrijfsmuseum, tijdens een hem aangeboden receptie, afscheid. De heer Kleijn Hesselink trad op 4 juli 1935 in dienst van VGL (Van Gend en Loos). Omdat hij in verband met de naderende oorlog een oproep voor militaire dienst kreeg volgde op 23 oktober 1938 ontslag (!). Na de oorlog, op 1 mei 1 947, kwam hij opnieuw in dienst en wel op de vestiging Rotterdam. In de vele jaren dat hij daar werkzaam is geweest heeft men hem leren kennen als een uiterst kundig collega, die niet van humor gespeend was. Zeer veel van zijn specifieke kennis op het gebied van de debiteurenbeheersing heeft hij ten toon gespreid in zijn hoedanigheid als co÷rdinator kredietbewaking op het HK (Hoofd Kantoor). Hij werd hierheen op 1 januari 1 978 overgeplaatst. Als exponent van zijn werk werd veelal de ,,rose aanschrijving" gezien, die dagelijks door hem werd samengesteld ten behoeve van de vestigingen en de HK-afdelingen. Het is informatie omtrent de veranderende status van onze debiteuren. Om het afscheid luister bij te zetten werd de heer Kleijn Hesselink door collegae van HK en vestigingen verblijd met een ,,kanis" die gevuld was met hengelattributen zoals tuigen, lood, snoer, werpmolen, etc. en uiteraard een echte vispet. Dit cadeau werd hem overhandigd door de heer P.W. de Wal, Chef Debiteurenadministratie. Bij het cadeau een ,,rose aanschrijving" waarover we het hierboven hadden. Mevrouw Kleijn Hesselink werd niet vergeten. Zij ontving van mej. N. van Rooyen, groepsleidster DA, een zeer fijn boeket bloemen. (bericht van de heer P.W. de Wal).

 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2