Gerrit Kleijn HesselinkStijntje Gijsberdina NoordthoekMaaike van Vliet

Barend Klijn HesselinkNeeltje Maaten (Maatten)

Maaike Klijn Hesselink

f a m i l y
Verwanten:
St(e)ijntje Klijn Hesselink
Gerritje Klijn Hesselink
Maaike Klijn Hesselink
  • Geboren: 18 Apr 1886, Rockanje
  • Gehuwd 2 feb 1922, Dordrecht, met Arie de Rek
  • Overleden: dead
  • Bron: H33-1922

    Over Maaike zijn mij niet veel gegevens bekend geworden. Van kinderen van haar zuster Steijntje vernam ik dat zij Zondagsschoolonderwijzeres is geweest en dat bij haar een borst werd afgezet. Als naam van haar echtgenoot kreeg ik Arie de Rek op. Door de één werd gesteld, dat uit dit huwelijk geen kinderen waren geboren, terwijl de ander toch vier kinderen wist te noemen. Deze kinderen stammen waarschijnlijk uit het eerste huwelijk van Arie de Rek.

  • Generated by GreatFamilie2.2 update 2