onbekend Ensing

Jan EnsingAeltyn Jansen Scheerman

Berent Ensing

f a m i l y
Kinderen met:
Jacobien Egberts

Kinderen:
Egbert Berents Ensing
Berent Ensing
 • Geboren: abt 1695
 • Gehuwd met Jacobien Egberts
 • Overleden: bef 1737

  Berent Ensing werd geboren circa 1695 en is overleden vr 1737.
  Woonden in Gieten (1714-1718), Gasselternijveen? (1725) en Annen (1728-1731). En zijn weduwe vervolgens weer in Gieten (1737-)
  Op 15 juni 1714 werd Berend ingeschreven als lidmaat van de Hervormde Gemeente in Gieten: Beerent Ensinge van Gieten. Ook staat hij genoteerd in het register van circa 1718.
  In 1725 werd Het kint van Berend Ensinge tot Gasselte gedoopt ao: 1725 Het staat vermeld in het doopboek van Gasselternijveen, zonder verdere namen en alleen een jaartal.
  In 1728 werd hij ingeschreven als lidmaten van de Hervormde Gemeente van Anloo. Het gezin woonde in Annen, Berend Ensinge met attestatie van Gieten, den 8 sep 1728. Daar werden twee van hun kinderen geboren.
  Op 28 apr 1737 is Jacobje Egberts terug in Gieten. Zij komt voor in de lijst met bedragen aan de huiszittende armen uitgetelt. Berent Ensinks weduwe 0:10:0. En bij verantwoording was op 11 oktober 1736 al aan Berent Ensinks weduwe 2:0:0 betaald. Ze woonde in 't armhuisje en ontving verder door de jaren heen alleen een vergoeding voor de huur.
  In het register van Haardstedengeld van 1742 komt zij voor: Berend Ensinge, weduwe, 1, geniet diaconie.
  Harm Ensinge staat en verder op de lijst.
  En in het register van 1744 Jacobien Egberts weduwe van wijlen Berent Ensinge op Gieterveen woont tot Gieten in een armenhuissien appart en geniet van de jakonij alle vierendiel jaars tijen stuivers. Over 1748 is het register van de Liberale gift bewaard gebleven, nog in Gieten: Berent Ensinks weduwe, ieets gegeven.
  In 1749 is heeft de diaconie geld uitgegeven aan Egbert Roelfs voor planken en arbeidsloon tot Jacobien Ensinks huis volgens quitantie 3:18:0.
  Op 10 nov 1749 werd er in Gieten een mombereed opgemaakt voor minderjarige kinderen Jan en Tonnis Beerents. Met als hoofdmombaar Geert Egberts van Zuidlaren en medemombaar Geert Wolters van Gieten, beiden van moederszijde. Van vaderszijde de medemobaren Hindrik Ensink van Gieten en Berent Jans van Bonnen. Ze gaan akkoord met inventarisatie opgemaakt vanwege het voorgenomen huwelijk van Jacobjen Egberts met Geert Jansen van Gieten. Alleen Geert Egberts heeft getekend, de andere mombers kunnen niet schrijven *1).
  Dan volgt ook op 3 dec 1749 in Gieten de ondertrouw van Geert Janzen van den Veenhof en Jacobien Egberts weduwe van Berent Enzing te Gieten. 's Woensdags getrouwt *2).
  En er werden nog betalingen gedaan aan de diaconie. In de verantwoordingen, ontvangsten: 4 nov 1749 van Berent Ensinks weduwe 3:8:0. Op 5 okt 1750 van Berent Ensinks weduwe voor oude huis huire 10:0:0. En 20 sept 1751 van Egbert Berents Ensink wegen sijn moeder Jakobien Egberts volgens afrekeninge met haar gedaan 28:1:0. Bij de uitgaven dan nog doin het gelt van Egbert Berents Ensink heb gebeurt verteert 0:2:0 *3).
  *1) 0102 Schultengerechten, inventarisnummer 266.5 folio 456.
  *2) DTB Gieten 1717-1798.
  *3) 0357 Hervormde Gemeente Gieten, diaconie, inv. nr. 2, geen folionummers.
  Berent trouwde met Jacobien Egberts. Jacobien is overleden na 1751.
  Kinderen uit dit huwelijk:
  1. Aaltje Berents Ensing werd geboren circa 1722 en is overleden vr 1800.
  2. Egbert Berents Ensing werd begraven in 1782 in Martenshoek.
  3. Jan Berents Ensing werd geboren in Annen, werd gedoopt op 5 Sep 1728 in Anloo en werd begraven op 11 Jan 1799 in Peize.
  4. Tonnis Berents Ensing werd geboren in Annen, werd gedoopt op 15 Apr 1731 in Anloo en is overleden op 18 Jan 1806 in Kiel op 74-jarige leeftijd.

 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2