Berent EnsingJacobien Egberts

Egbert Berents EnsingAaltje Lammerts Strijk

Lammert Egberts Ensing

f a m i l y
Kinderen met:
Hilligje Cornelis Smit

Kinderen:
Lammert Lammerts Ensing
Lammert Egberts Ensing
 • Geboren: 11 jun 1756, Maartenshoek (doop Hoogezand 20 juni)
 • Gehuwd 25 feb 1828, Veendam, met Hilligje Cornelis Smit
 • Overleden: 17 dec 1834, Veendam
 • Beroep: Landbouwer, Commies 2+6+2 kinderen
 • Bron: G1756, H14, O1834
 • Afbeelding gallery (8 afbeeldingen)

  pict464.jpg [193x159] handt 1828
  Lammert werd geboren in Martenshoek, werd gedoopt op 20 Jan 1756 in Hoogezand en is overleden op 17 Dec 1834 in Veendam op 78-jarige leeftijd.
  Woonden Hoogezand en Kalkwijk (1782-1789) en Veendam (1794-1836), zijn beroep was landbouwer (1828), gepensioneerd commies.
  Na het overlijden van zijn vrouw op 21 feb 1786 werd een inventaris opgemaakt van de nagelaten goederen van Jetske Geerts. O.m. een huis met land bij de Kalkwijk oostkant, op het Hoogezand no. 7 stadsgronden. Lammert heeft getekend. Ze sliepen onder vlassen lakens, schuld o.m. aan Beerent Ensing te Peize 461:00:00. (zijn neef, de zoon van Jan Berents Ensing en Geertien Jannes). De profijtjeke staat f. 2298:17:0 minus schaadelijke staat f. 1236:18:4 maakt een zuivere staat f. 1061:18:4 *1)
  Op 1 april 1791 stond in de Groninger Courant de advertentie over de verkoop het huis van zijn ouders, in Martenshoek tegenover de Verlaat. Informatie bij L. Ensing in de Bloemstraat. Op 9 augustus werd daar een dochter geboren en gedoopt in de Martinikerk. Grietje, Lammert Ensingh en Elsje Jans in de Bloemstraat *2)
  In 1795 is Lammert waarschijnlijk betrokken bij een vooronderzoek naar de molestatie van de bediende van de Gemene Landsmiddelen Lammert Ensing te Veendam door Hindriks Naajer te Wildervank. De stukken moeten nog worden bestudeerd
  Op 30 maart 1798 werd Lammert genoteerd als voogd over de kinderen van zijn broer Jan Egberts en Geesje Lubbes: Lammert Ensing te Veendam, oom
  In 1805 werd er een advies door de Staatsraad geschreven, dat de ouders van Lammert en Hilligjen zijn overleden (27 messidor 13e jaars).
  In het register van voogden van 15 dec 1806 staan de voogden genoteerd over de kinderen van Lammert Ensing en wijlen Jetske Geerts; Geert Louwes voorn: dood, Jan Ensing Sibbe, Lucas Wessels vreemde:. Rek: en overl: en gedech: 15 dec 1806 *3)
  Op 29 juni 1808 in Veendam beviel Hilligje Cornelis van een zoon en hij werd in het doopregister ingeschreven op 17 juli 1808 als Lammert Ensingh, Z: van Hilligjan Kornelis, geboren den 29 juny, onecht. Twintig jaar later zouden de ouders alsnog trouwen.
  In de volkstelling van Veendam van 1811 komen voor: Oosterdiep 237: Lammert (geb. datum niet ingevuld), commis en zijn dochter Aaltje Lammerts Ensing, geb 1799, zonder beroep. Op Oosterdiep 238 woonde familie Evert Hiddes te Velde, kastelein, maar ook Hillichien Kornelis Smid, 1780, zonder beroep en Lammert Ensing 1809, zonder beroep.
  Op 13 april 1813 te Veendam werd dochter Grietje geboren. Daarbij werd gemeld dat zij de dochter is van Hilligjen Jans Tempel, 25 jaar, arbeidster in Veendam. In het huis getekend no 254 voor aan op de Ommelanderwijk te Veendam *4)
  Op 2 februari 1828 werd er een akte van bekendheid opgemaakt voor het Vredegerecht kanton Hoogezand.
  Cornelis Wijkers Sluis, zonder beroep, 85, en Lukas Jurriens Swart, verlaatsmeester, 76, en Jacob Alberts
  Luining, zonder beroep, 74, en Klaas Harms Strating, grutter, 74. De drie eersten te Martenshoek en de vierde
  Hogezand, gemeente Hogezand woonachtig. Op verzoek van Lammert Ensing, zonder beroep, wonende te Veendam, verklaren: Dat Egbert Ensing in der tijd trekschipper en woonachtig te Martenshoek, aldaar in het jaar 1782, en zijn vrouw Aaltje Lammerts Strijk, na ongeveer een half jaar krankzinnig en gedurende dien tijd te Groningen is geweest, aldaar in 1791 is overleden, welke ehelieden zijn geweest de ouders van verzoeker Lammert Ensing bovengenoemd. Dat zijlieden ook wel weten dat den ouders van voorgenoemde overleden, lang voor dezelven zijn overleden. Gevende de opgenoemde de getuigen tot redenen van wetenschap, dat zij, alt-ten hunne genoemde woonplaats te hebben gewoond, de overledenen zeer goed hebben gekend en gevolglijk.
  De akte was nodig voor het huwelijk op 25 februari 1828 in Veendam trouwde Lammert met Hilligjen Kornelis
  Smit, daarbij werden de kinderen Lammert en Grietje erkend en de naam van Grietje gecorrigeerd.
  Op 17 december 1834 in Veendam overleed Lammert Egberts Ensing, gepensioneerde commies, 78 jaar, geboren te Martenshoek. In het huis getekend 231, staande aan de Ommelandenwijk te Veendam. Eheman van
  Hillechien Kornelis Smit, zonder beroep te Veendam. De ouders zijn niet vermeld. Aangifte 17 december door Johannes Weishaupt, 59, schoenmaker en Gosje Wolters Kroon, arbeider, beiden wonende in buurt van de overledene *5)
  Op 17 juni 1835 aangifte voor het successierecht gedaan: Erflater Lammert Egberts Ensing, aangifte door
  Lammert Lammerts Ensing, zonder beroep, Grietje Lammerts Ensing, zonder beroep, beiden wonende Veendam, Grietje Lammerts Ensing, ehevrouw van Harm Roelfs Jager, arbeider, op het Stadskanaal, voor hun zelf en voor de minderjarige kinderen van wijlen Pieter Geerts Kliphuis en wijlen Aaltje Lammerts Ensing. Ten huize van eerstgemelde aan de Ommelanderwijk onder Veendam. Vaste goederen een huis en tuin no benevens 3 1/2 bunder land gelegen te Veendam. De 3e aangever en de voogden over de minderjaren doen afstand van de nalatenschap. Ondertekend door Lammert en Grietje (los vel rechtbank eerste aanleg Winschoten) *6)
  En op 3 april 1847 overleed Hillechien Kornelis Smit, 70, Molenstreek. Weduwe van Lammert Lammerts Ensing. Aangifte 3 april, Hindrik Remmelts Engelsman, 37, en Geuchien Jans Bakker, 38, stelmaker, beiden van Veendam en nabuur.
  In Memorie van Successie van februari 1848 te Veendam: Hillechien Kornelis Smit. Erfgenamen Lammert Lammerts Ensing, arbeider te Veendam, Grietje Lammerts Ensing gehuwd met Jacob Jacobs Venema, praamschipper, wonende aan boord. Geen successierecht, geen vaste goederen nagelaten.
  *1) Toegang 730 Gerechten in Selwerd en Sappemeer, 1592 - 1811, inventarisnummer 1271.
  *2) DTB toegang 124, inventarisnummer 152.
  *3) Gerechten Selwerd en Sappemeer, toegang 730, inventarisnummer 1508.
  *4) BS huwelijken Veendam, nr. 22.
  *5) BS overlijden Veendam 1834, Aktenummer 140.
  *6) Registers der overledenen Kantoor - Zuidbroek 1819 - 1855, 1834 - toegang 1893, Inventarisnummer 0021.

  Lammert trouwde met Jetske Geerts, dochter van Geert Louwes en Grietje Coenes, op 16 Apr 1780 in Zuidhorn. Jetske werd gedoopt op 19 Okt 1749 in Noordhorn en is overleden vr 21 Feb 1786.
  Kinderen uit dit huwelijk:
  1. Egbert Ensing werd gedoopt op 18 Jun 1780 in Noordhorn.
  2. Grietje Lammerts Ensing werd gedoopt op 27 Okt 1782 in Hoogezand.
  .
  Lammert trouwde vervolgens met Elsien Jans Kok op 2 Apr 1786 in Hoogezand. Elsien werd begraven op 23 Okt 1804 in Veendam.
  Kinderen uit dit huwelijk:
  1. Aaltje Ensing werd gedoopt op 3 Jun 1787 in Hoogezand.
  2. Jannes Ensing werd gedoopt op 18 Okt 1789 in Hoogezand.
  3. Grietje Ensing werd gedoopt op 9 Aug 1791 in Groningen, Martinikerk.
  4. Aaltje Ensing werd gedoopt op 31 Aug 1794 in Veendam.
  5. Aaltje Lammerts Ensing werd gedoopt op 10 Sep 1797 in Veendam en is overleden op 18 Jul 1827 in Kalkwijk gemeente Hoogezand op 29-jarige leeftijd.
  6. Egberdina Ensing werd gedoopt op 30 Nov 1800 in Veendam.

  Lammert trouwde vervolgens met Hilligje Cornelis Smit, dochter van Kornelis Jans Smit en Grietje Engberts, op 25 Feb 1828 in Veendam. Hilligje werd gedoopt op 15 Jun 1777 in Veendam en is overleden op 3 Apr 1847 in Veendam op 69-jarige leeftijd.
  Kinderen uit dit huwelijk:
  1. Lammert Lammerts Ensing werd geboren op 29 Jun 1808 in Veendam, werd gedoopt op 17 Jul 1808 in Veendam, is overleden op 26 Dec 1893 in Veendam op 85-jarige leeftijd en werd begraven op 30 Dec 1893 in Veendam.
  2. Grietje Ensing werd geboren in 1813 in Veendam.

 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2