Geert KlinckertsHendersken KlinckertsStourris (Steuris te Kamer) Kleijn HesselinckHarmken (Hermken) Sonderloo

Roelof Klinckers (Kleijn Hesselinck)Hendersken Kleijn Hesselinck

Berend (Klinckers) Klein Hesselink

f a m i l y
Verwanten:
Geert Klein Hesselink
Sturris (Störris) Klein Hesselink Klinckers
Garrit Jan (Klinckers) Klein Hesselink
Janna (Johanna) Klinckers
Berend (Klinckers) Klein Hesselink
 • Geboren: 21 may 1719, doop te Dinxperlo
 • Overleden: dead

  21-05-1719 Den 21 meij. Roelof Klinckers en H[enderske Klein] Hesselink ehel. hebben [haar kind zijn]de een jonge soon, d[oor den heijligen] doop de christelijcke g[emeente laten] inlijven, is genaamd BEER… [De ge]tuijgen zijn geweest … Willem ter Woerd en
  Jenneken … Hesselinck.
  NB
  Van Beerend is mij geen huwelijk bekend.
  Mischien is hij identiek met Berend Hesselink, die in 1744 (waarschijnlijk te Varsseveld)
  trouwde met Gerritje Colenbrander, ged. 5-10-1721 te Varsseveld als dochter van Wander Colenbrander en Geertjen Luimes. Zij waren de ouders van Roelof Hesselink, gedoopt 24-12-1747 te Varsseveld, ov. 12-6-1822 te idem, timmerman. Hij trouwde op 6-6-1773 te Dinxperlo met Hendrina Heitmans, (Heijdemans, ook Nijman genoemd), ged. 26-6-1757 als dochter van Kaspar Heitmans en Geertruit ter Voort, die in de Heurne woonden.
  Uit dit huwelijk zijn 5 dochters bekend, alle gedoopt te Dinxperlo, te weten Geertruijd, Everdina, Barendina, Barendje en Engelina Geertruid.
  Everdina, geb. 20-12-1777 te Dinxperlo, trouwde op 3-12-1797 te Dinxperlo met Hendrik Hofs.
  Op 17-7-1837, bij de aangifte van het overlijden van Hendrik Hofs te Gendringen werd hij
  als weduwnaar van Everdina Kleinhesselink genoteerd. Dit was overigens de enige keer dat ik haar als Kleinhesselink zag genoteerd. Ook haar zusters warden steeds Hesselink genoemd.
  Als Everdina inderdaad van de familie Kleinhesselink afstamt, ondanks het bijna steeds gebruik van de naam Hesselink, zal zij waarschijnlijk van de op 21-5-1719 gedoopte Beerend afstammen.

 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2