Rochus Jans VisserAnnigje Stoffels

Jan Rochusz VisserCatharina Hendriks Kilsdonk

Jan Janse Visser

f a m i l y
Kinderen met:
Arijaantje Hendriks Bravenboer

Kinderen:
Caatje Jansd Visser
Jan Janse Visser
 • Geboren: abt 1690, 's-Gravendeel
 • Gehuwd met Arijaantje Hendriks Bravenboer
 • Overleden: 10 dec 1742, 's-Gravendeel
 • Beroep: Boterschipper in het veer naar Dordrecht

  Boterschipper brengt Post en andere goederen over.
  (f. 26+26v) 16-4-1744 Requeste Arijaantie (Hen)Derikse Bravenboer en haar soon Hendrik Janse Visser:
  Geeft reverentelijk te kennen Ariaantie Hendrikse Bravenboer wed. Jan Janse Visser in sijn leven geweest zijnde schipper met een klijn schuijtie, op soo genaamde boterschipper in het veer van 's-Gravendeel en Leerambagt op de stad Dordregt, dae haren voorn: man eenige tijd geleden is comen te overlijden waardoor het voors: veer is comen te vaceren en open te vallen, en van haar soon Hendk Janse Visser out 24 jaeren van zijn kintsheijt aff tot heden met sijn vader het voors: veer heeft bedient, en de suppl: gaerne sag dat haren voorn: soon met het voorn: veer door U: Ed: Gr: Achtb: wierde begunstigt met de last dat den voorn: haren soon gedurende de tijd, dat sij suppli: in leven blijft alle haren goederen en bootschappen, soo tot haar huijshouding als tot haar winkeltie behoorende voor niet van Dordt mede en thuijs sal brengen soo en in die voegen als hij andere luijden goederen doet, het welk haar supplt tot haat gering bestaan veel soude toebrengen versoekende met alle ..etc.

  Nog ontfange van Jan Jansz Visser de Sa van twee gulde over een jaer recognitie wegens het bevaeren van 't veer van 's-Gravendeel op Dordrecht, versch: als vore dus ... F 2,-


 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2