Arien Pietersen de Visser

Pieter (Arijense) de Visser

Huis actes

f a m i l y
Verwanten:
Cornelis de Visser
Johannes (Jan) de Visser
Maaijken de Visser
Testamenten en verdeling
Huis foto's
Huis actes
 • Afbeelding gallery (23 afbeeldingen)

  Huis en erfenissen de Visser 17-1800.
  Ps. De eigenaren van de percelen in het buitengebied moesten schaftgeld (soort erfpacht) betalen aan de stad Dordrecht. In de acte: "de melioratie off beterschap van een huijs".

  Testament actes:
  Pieter en Adriana woonde 1724 en 1744 op de molen van de heer Anthony van Esch, buijten de Sluijspoort omtrent de Steenplaets buiten Dordrecht.

  Gezin Pieter de Visser (1668-1745) en Adriana van der Boor heeft 5 kinderen na 1744.

  1700 Pieter Meesters koopt Lindengracht. Buur ene Pieter de Visser.
  1732 jan. Pieter Quack en Anna de Visser kopen huis Stoofstraat. 282 gld.
  1740 mei Johannes koopt 20huisjes 250gld
  1740 sep Adriaan en Johanna kopen samen huis op de Lindengracht 775 gld.
  1746 feb. Neeltje 46 jaar woont Lindegracht huwt Hermanus van Oest (Oosten).
  1749 okt. Cornelis koopt 20huisjes 400 gld.
  1752jun. Neeltje leent aan Anna de Visser 400 gld voor huis Stoofstraat.
  1752 nov. Cornelis vrouw Maaijke Smits erft van moeder. 20Hs verkoop 210 gld
  1756 jan. Neeltje koopt Stoofstraat voor 650 gld. Het huis van Anna.
  1763 okt. Adriana vd Boor overleden. 95 jaar Lindegracht.
  1765 mrt. Neeltje overleden.
  1765 juni Arij, erfgenamen Johan, Cornelis (Devisser), Johanna. Executeurs Jan en Cornelis en de zoon van Johan: Pieter.
  1765 aug. Johanna, erfgenamen Johan, Cornelis, Arij. Bij vooroverlijden de kinderen van Johan en Cornelis.
  1765 sep. Johannes koopt huis van Neeltje Stoofstraat 512gld.
  1770 feb. Johannis, erfgenaam Johannis zoon Arij 60 gulden. Daarnaast alle 6 kinderen: Margrita, Elisabeth, Johannis, Adriana, Arij en kinderen van wijlen Pieter. Het huijs in de 20huisjes moogen niet worden verkogt. Executeurs: broer Cornelis en zoon Johannis.
  1774 mrt Johannis verkoopt woning 20 huisjes voor 900 gld. (Erfpachthuis).
  1781 mrt. Tante Maria overleden, erven Johanna, Johannis, Cornelis en Maaijke Kuipers, krijgen: Obligaties tot 400 gld.
  1781 Johannis verkoopt obligaties van Maria aan Cornelis. 400gld.
  1781 Maaijke Kuipers verkoopt obligaties van Maria aan Cornelis. 400gld.
  1783 feb. Johannis overleden.
  1783 jul. Johanna, Ergenamen de Erven van Jan=Johannes, Nicht Adriana de Visser (vr Jan de Meij) Nicht Maria (wed Cornelis Bosman) krijgen vast bedrag. Testatrice: Jan de Visser, zoon van wijlen broeder Jan=Johannis.
  Erven: Kinderen van broer Jan, Cornelis. Excuteurs: Cornelis en de notaris.
  1785 dec. Cornelis overleden.
  1786 sep. Johanna overleden.

  Tekst Maaijke Smits en Elizabeth Bel acte.
  08-06-1790 Elizabet Bel weduwe van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest, met nu wijlen Pleun de Visser, en uit dien hoofde voor de eene helft, als mede Hermanus de Visser, en Andries Pennings, als gestelde voogden over de Kinderen van gemelde Pleun de Visser door hem in eerder huwelijk verwekt bij wijlen Maria Harinx, met namen Cornelis, Johanna Adriana, en Francois de Visser, en de nog de voorn. weduwe als gestelde voogdesse over haar Kind in huwelijk verwekt met voorn. Pleun de Visser, genaamt Maaijke de Visser, mitsgaders nog dezelve weduwe als met en nevens voorn. voor Kinderen, en 't na kind van meergem: Pleun de Visser, ieder voor een Kindsgedeelte gestelde Erfgenamen van denzelven, en alzoo te zamen voor de wederhelft, de welke verklaarden zo in privé, als voors. qualiteiten verkogt te hebben

 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2