Brief 15 november 2009 door Gerard Kleijn Hesselink,
Ik heb je toegezegd dat ik nog meer gegevens zou aanleveren met betrekking tot de emigranten van onze famiglie(naam) in de US. Dat betreffen met name emigranten naar Iowa. Ik beschikte over basisgegevens, die ik moest controleren en ordenen en vervolgens aanvullen. Een tijdrovende klus, omdat ik geen archieven kan bezoeken, ook geen personen ken die mij gegevens kunnen verstrekken en dus alles van internet moet plukken. Al zoekende vond ik een doorzoekbaar bestand van meer dan 500.000 pagina’s van het digitaal krantenarchief van Sioux County uit de periode 1872 tot 2007. Ik heb inmiddels alle jaargangen doorgenomen en daaruit gecopieerd. Helaas kunnen geen foto’s worden overgenomen. Overigens zijn de scans van de krantenpagina’s van slechte kwaliteit. De gegevens, voor zover van genealogisch belang, betreffen reportages over geboorten, verlovingen, huwelijken, overlijdens en afstuderen aan een High School of Universiteit. Vooral de obituaries zijn interessant, omdat wordt opgesomd welke naaste familieleden reeds overleden zijn of de betrokkene overleven. Als bijzonder lasting ervaar ik dat vrouwen na het huwelijk de familienaam van de echtgenoot aannemen, welke naam zij zelfs na echtscheiding en soms zelfs bij hertrouwen handhaven. Ik ben nu uit de verzamelde gegevens gezinnen aan het samenstellen.
Ik heb al bemerkt dat ik van een aantal personen geen verband met anderen kan vinden.Paul Kleinhesselink bij voorbeeld. Hij komt in de verschillende databanken voor in Santa Cruz, Watsonville, San Luis Obispo en Capitola, alle plaatsen in de staat California. Hij is 49 jaar, dus geboren in 1949/1950 en kent onder zijn verwanten 5 personen, vermeld met de naam Kleinhesselink: Vicki Lynn, 50 jaar, Tara Ashley, 24 jaar, en het echtpaar Tyler Paul en Michelle S. die wonen in Hawaii. Ik zie hierin Paul met zijn vrouw Vicki en zijn kinderen Tara Ashley en Tyler, getrouwd met Michelle Capozzi, die van Braziliaanse komaf is en hun dochter Skylah. Ik heb ooit genoteerd dat hij de Nederlandse nationaliteit heeft, maar ik kan dat niet meer terugvinden. Ik blijf zoeken.
Je moet nog even geduld hebben. Binnen enkele weken rond ik alles af en lever je wat ik gevonden heb. Daarna ben ik voornemens om aanvullingen te geven op het material dat ik al geleverd heb.
Mijn zoon maakt gebruik van Facebook en heeft contact gelegd met mijn neef Gerry Kleyn-Hesselink, die in Australie woont. Zij zijn inmiddels “friends”, maar Gerry heeft nog niet gereageerd op verzoeken om informatie. Wčl kunnen we zijn foto’s bekijken, maar ik heb liever genealogische gegevens. Gerry komt ook op internet voor met zijn vrouw en dochters als eigenaars van Arabische volbloeden (paarden). Met ons gaat het goed. Mijn zoon heeft inmiddels weer in Rome gewerkt met het filmfestival en zijn zoon is in het kader van uitwisseling een week in Oxford geweest en bezoekt nu na de gebruikelijke 5 jaar lager onderwijs en 3 jaar middenschool het Liceo Scientifico.
Ik wens jullie ook een goede gezondheid toe.
Groeten uit Sicilie, 15-11-2009. Gerard.