Bronnen


1 Dordrecht, NH ondertrouw, Sondach 27 Januari 1697, DTB 87
Jan Claesse de Visser j.m. van Dordrecht met Helena Symonsdr. Calis j.d. wonende tot Philipyne Marge: Dezelfs persoonen moeten heden den 3 febr. 2e en 3e gebooden hebben voor ordre van 'd heeren Burgemeesteren.

2 Dordrecht, NH ondertrouw, 27 december 1705, ondertrouw Klundert (DTB 5 Klundert RAB). Jan de Visser wedn. van Dordt en Jannetje Willems j.d. van Niervaart en beijde wonende tot Dordt. Attestatie om tot Dort te trouwen. 27 december, 3 en 10 januari 1706

17 januari 1706 20 december 1705, DTB 88
Jan de Visser, wednr. van Dordt, woont op het Slijkvelt met Jannetje Willems, j.d. van Clundert, geassisteerd met Janneke van der Spaa, deselfs moy
Den 17 januari hier getrouwt (in de marge: att. tot Clundert).

3 Dordrecht, NH ondertrouw, Sondach den 28 January 1720, DTB 89. Jan Klaesse de Visser wedn. van Dordregt woont op het Slikvelt met Maria Schippers wede. Joghem Buerkis van Dordt, woont bij de Blaeuwpoort. Den 11 february 1720 alhier getrout door Ds. Brender.

4 Dordrecht, NH doop, 25 september 1673, DTB 6 Doop Dordrecht
Jan, Claes Jansz en Stijntje Pleunen (geen getuigen).

5 Dordrecht, NH begraven, 30 juni 1750, DTB 51, begraven Grote Kerk en impost
Jan de Visser in de Suijkerstraat, laat kinderen na, met de ordinaire koetse. Impost: Jan de Visser. (Impost 3 gulden, 30/6 1750 Gaarder DTB 39,3)
.

6 Dordrecht, NH begraven, 03 augustus, DTB 49, begraven Grote Kerk
Lena Kalis, huijsvrouw van Jan de Visser, schipper woont op het Slikvelt
.

7 Dordrecht, NH begraven.

8 Dordrecht, NH begraven, 10 januari 1732, DTB 51, begraven Grote Kerk
Marya Schippers de huisvrou van Jan de Visser bij de Vuijlpoort, laat 1 kint naa, met de ordinaire koetse
.

9 Dordrecht, NH doop.

10 Dordrecht, NH ondertrouw, Zaterdag den 14 april 1731. Jan de Visser jongman van Dordregt, woont bij de Vuijlpoort, geassisteert met Jan de Visser zijn vader met Helena van Helmondt jongedochter van Dordregt, woont op de Elfhuijsen, geasst: met Jan van Helmondt, haar vader. Den 29 april alhier getrouwt door Ds Meurs. (RAD DTB 90).

11 Dordrecht, NH ondertrouw, Saterdach den 10 november Jan de Visser wedn van Dordrecht woond in den Crommen Elleboogh met Johanna Ingenool j.d. van Brienen bij Kleef woond in het Steegoversloot, schriftelijke consent van vaeder Dirk Ingenool. 25 nov alhier getrout door dominee Verster (RAD DTB 91).
.

12 Dordrecht, NH doop, 13 mei 1708, DTB 8 doop
Jan Visser en Jannetje Kroonenburg, Jan (geen getuigen).

13 Dordrecht, NH begraven, 8 februari 1752 DTB 52 Begraven Grote Kerk
Jan de Visser in de Suijkerstraat, laet kinderen na, met de ordinaire koetse (Impost f3)
.

14 Dordrecht, NH doop, 12 augustus 1706, dtb 8, doop: Helena, Jan van Helmondt en Maria Schoen.

15 Dordrecht, NH begraven, 7 december 1741 Dordrecht, dtb 51, begraven Grote Kerk
Helena van Helmont huijsvrou van Jan de Visser, laat kinderen na, in de Raemstraat, met de ordinaire koetse.

16 Regionaal Archief Dordrecht.

17 Dordrecht, NH doop, 15 mei 1710, DTB 8 doop. Lijntje, Jan de Visser en Jannetje Kronenburg.

18 Dordrecht, NH begraven, 27 november 1777 begraven Grote Kerk (DTB 53)
Leijntie de Visser, weduwe van Jan Bollant. Laat kinderen na op de Voorstraat bij de Vriesestraat, met ordenaire koetsen (impost pro deo, 26 november).

19 Dordrecht, NH ondertrouw, 16 april 1763, Jan de Visser j.m. woont in de Voorstraat bij de Nieuwkerkstraat geassisteerd met zijn neef Adriaan Soet met Pieternella van Bree j.d. woont aan den Boom, beijden van Dordrecht, geassist. met haar moeder Marijke Horens, wede van Pieter van Bree, den 8 mei 1763 alhier getrouwt Q.F. Ds. van Meurs, Class: 3 gld Seg: 12 Stu. (RAD, DTB 92).
.

20 Dordrecht, NH begraven, 15 juli 1765 Dordrecht, Begraven Grote Kerk: Jan de Visser, bij de Nieuwe Kerkstraat, laet kinderen na, met de ordinaire koetse, smiddags 3 quart (DTB 52). Impost 15 juli 1765 3 gulden.

21 Dordrecht, NH begraven, 15 mei 1776 Dordrecht, begraven Grote Kerk. Juffrou Pierternella van Bree, huijsvrou van Cornelis van Geijbelandt, op de Voorstraat, laat kinderen na van eerste en tweede huwelijk. Met twee koetse extra. Luije smorgens ½ uur en smiddag ¼ uur. (RAD DTB 11-53).
.

22 Dordrecht, NH doop, 3 january 1734. Maria Willemina, Jan de Visser en Helena van Helmond (DTB 8)
.

23 Dordrecht, NH begraven, 28 mei 1800 Dordrecht. Begraven Grote Kerk. Willemijna de Visser, gesepareerde huijsvrou van Dirk Boest, in de Vriesestraat, begraven uijt het huijs van Nicolaas de Visser in de Grotekerksbuurt. Laat geen kinderen na, met ordinaere koetse. Out 67 jaren verval van kragte, ½ elf. (RAD 11-54) Impost 27 mei f. 3(RAD 39-3).
.

24 Dordrecht, NH ondertrouw, 30 mei 1762, Dordrecht NH huwelijk: den 15 mey 1762, Nicolaas de Visser j.m. geassisteert met zijn broeder Jan de Visser met Catharina van der Henst j.d., beijden van Dordt en woonen aan de Voorstraat bij de Vriesestraat, geassisteert met haar moeder Aletta Gravendijk wede van Aart van de Henst. Den 30 mey alhier getrouwt Q.F. Ds. van den Kasteelen , Class: 3 gld Seg: 12 Stu (DTB 11-93).
.

25 Dordrecht, NH ondertrouw, 3 november 1793 Dordrecht huwelijk. NH Ondertrouw 19 october 1793, Nicolaas de Visser weduwenaar woont op den Voorstraat naast de Vriesestraat met Neeltje de Keijzer weduwe Pieter Vallas woont in de Grote Kerksbuurt, beiden geboren te Dordrecht, alles volgens procuratie gepasseert voor den notaris Anthony den Fockert en getuigen in dato 17 october 1793, Class: 6 gld Seg: 52 stui (dtb 93). 3 november 1793 alhier getrouwt Q.F. Ds. Bossels
.

26 Dordrecht, NH doop, 15 juli 1736 Dordrecht, dtb 8, doop.
Nicolaas, Jan de Vischer en Helena van Helmond.

27 Dordrecht, NH begraven, 24 november 1804 Dordrecht, Grote Kerk: begraven Nicolaas. Nicolaas de Visser in de Groote Kerksbuurt. Laat kinders na, met de ordinaire koets en van 't eerste huwelijk, marge: oud 68 jaar aan 't water…… (DTB 11.54). Impost 23 november 1804: 6 gulden (RAD 39-3).

28 Dordrecht, NH begraven, 4 januari 1790 Dordrecht. Cathariena van der Henst, huijsvrouw van Nicolaas de Visser op de Voorstraat naast de Vriesestraat, laat kinderen na met de ordinaire koetse (DTB 54). 2 januari impost 6 gulden (39-3)
.

29 Dordrecht, BS Overlijden, 22 januari 1821. Aangifte overlijden: Cornelia de Keijzer, laatst weduwe Nicolaas de Visser, oud ?62 jaar, geboren te Gorinchem, wonende alhier, zonder beroep, haar ouders onbekend en overleden. Overleden op 21 januari, in het huis getekend D975, in het Tolbrugstraatje. Aangifte door bidders. (RAD, BS overlijden 1821).
.

30 Dordrecht, NH doop, 20 mei 1739 Dordrecht, dtb 9, doop
Hendrik, Jan de Visscher en Helena van Helmond
.

31 Dordrecht, NH begraven, 22 december 1742 (DTB 51) Begraven
't Kind van Jan de Visser, Kromme Ellenboog, vader leeft, met volk de agter
.

32 Dordrecht, NH doop, 20 maart 1763 Dordrecht, doop dochter: Helena, Nicolaas de Visser en Catharina van de Hengst (DTB 9).

33 Dordrecht, NH doop, 3 juni 1764 Dordrecht, doop dochter: Aletta, Nicolaas de Visser en Catharina van de Hengst (DTB 9).
.

34 Dordrecht, NH ondertrouw, 29 september 1793 Dordrecht. Huwelijk, 13 september 1793, Class: 6 gld Seg: 12 stui.
Aart de Visser j.m. woont op de Voorstraat bij de Vriesestraat geassisteerd met zijn vader Nicolaas de Visser met Anna de Quant j.d. woont in de Nieuwe Breestraat, beiden geboren te Dordrecht, geassisteerd met haar vader Joris de Quant, alles volgens hunne akte gepasseerd voor den Notaris Hendrik Schultz van Haegen en getuigen in dato 12 september 1793. Den 29e september althier getrout Q.F. Ds. van den Kesselen. (RAD DTB 11-93).
.

35 Dordrecht, NH doop, 11 november 1767 Dordrecht, doop zoon: Aert, Nicolaas de Visser en Catharina van de Hengst (DTB 9)
.

36 Dordrecht, BS Overlijden, 21 oktober 1829 Dordrecht. Overlijden Aert de Visser, koopman, 63 jaar, zoon van Nicolaas de Visser en Catriena van den Hengst, gehuwd met Anna de Quant, 54 jaar. op het adres Voorstraat D 902, aangifte 21 oktober 1829 door niet verwanten. (RAD BS akte 517).

37 doopinschrijving, 30 april 1775 Zevenhuizen. Doop Anna, dochter van Joris de Quant en Maria Bremmert. Getuige Anna de Quant. Geboren den 24. (Dopen Zevenhuizen).
.

38 Dordrecht, BS Overlijden, 17 november 1848, Dordrecht. Overlijden van Anna de Quant, 74 jaar, op het adres Lengenhof D nr. 848. Weduwe van Aart de Visser, dochter van Joris de Quandt en Maria Bremmer, allen hier overleden. Aangifte 20 november door niet verwanten. (RAD 256-238, nr. 194). "…. in ruim 48 uren tijds aan de choleraziekte, bij haar dochter Catharina de Witt op de Lengenhof" (brief Aart jr. in 1864).

39 Dordrecht, NH ondertrouw, 11 mei 1698. Sondach den 27e April 1698 (DTB 87 Gemeente Archief Dordrecht)
Jan van Helmont j.m. van Doesburgh geassist. met Hendrik van Santen deselfs swager met Maria Schoen j.d. van Dordrecht beide wonende in de Oude Breestraat, geassisteerd met Cornelia Plijum, deselfs broeders vrouw. Den 11 Mey hier getrouwt
.

40 Dordrecht, NH ondertrouw, Sondag Den 31 juli 1718 (DTB 89, GAD)
Aert van der Henst wedn. van Dordregt, woont bij de Nieuwbrugh met Aletta Gravendijk j.d. van Dordregt, woont bij de Nieuwpoortie, geass. met Caetje van der Cloet, haar moeder en bij mondelingh consent van Govert Gravendijk, haar vader.
Den 14 augusty 1718 alhier getrout door ds. Houthoff.
.

41 Dordrecht, BS huwelijken, 24 april 1816. Nicolaas de Wit, 32 jr, koopman, geboren Schiedam, zoon van Boudewijn de Wit Nzn, Commies te Berkel en Catharina Vermaat met Catharina de Visser, 21 jr, dochter van Aart de Visser, vleeshouwer en Anna de Qùandt. Getuigen: Nicolaas Stempels, 28 jr. winkelier, neef van de echtgenote; Pieter van Altena, 23 jr. winkelier, behuwd broer van de echtgenoot; Matthijs van Zanten, 29 jr. slagter en Johan Godloop Loos, 50 jr. slagter, beide niet verwant. Allen uit Dordrecht
.

42 Dordrecht, NH doop, 26 en 30 november 1794 Dordrecht. Doop Catharina, Aart de Visser en Anna de Quandt (DTB 10).

43 Dordrecht, BS Overlijden, 31 mei 1870 overlijden, aangifte 2 juni door bidder (akte 384)
Catharina de Wit-de Visser, op het adres D848 nr. 6 De Bagijnhof
.

44 huwelijksakte.

45 Dordrecht, BS Overlijden, 26 juni 1840, overlijden, aangifte 27 juni door bidder
Nicolaas de Witt, 60 jaar, koorenmolenaar, geboren Schiedam, gehuwd met Catharina de Visser, op het adres E 444 op de Hoogt
.

46 Dordrecht, BS huwelijken, 27 juni 1821 Dordrecht. Aart de Visser, 21 jaar, slagter, zoon van Aart de Visser, slagter en Anna de Quandt, zonder beroep, met Sophia Loos, 19 jaar, zonder beroep, dochter van Johan Godloop Loos, slagter en Johanna de Voogdt, zonder beroep.
Getuigen: Jacobus de Voogdt, 46 jaar koopman, oom van de echtgenote en Nicolaas Loos, 21 jaar brander, broeder van de echtgenote. Nicolaas de Witt, 40 jaar korenmolenaar, behuwd broeder van de echtgenoot, en Nicolaas Stempels, 36 jaar schrijnwerker, neef van de echtgenoot. Overlegd o.a. certificaat Nationale Militie, nog uitgeloot, lengte 1 el, 7 palm, 3 duim is 1.46 meter. (RAD 256-92 nr. 84).
.

47 Dordrecht, NH doop, 23 maart/30 maart 1800 Dordrecht, doop Aart, Aart de Visser en Anna de Quand.

48 Dordrecht, BS Overlijden, 2 juni OA, 1 juni 1869, AART DE VISSER, 69 jaar, zonder beroep, weduwe van Sophia Loos, zoon van Aart de Visser en Anna de Quand, beiden overleden, in het huis letter A 464 Hooge Nieuwstraat, aangifte niet verwanten (RAD 256-259 nr. 303).
.

49 Dordrecht, BS Overlijden.

50 doopinschrijving.

51 Dordrecht, NH doop, 22 januari 1804 Alexander, Aart de Visser en Anna de Quandt.

52 overlijdensadvertentie.

53 familysearch.org.

54 Dordrecht, BS huwelijken.

55 Burgerlijke Stand, overlijden.

56 rouwkaart.

57 Rotterdam, BS Huwelijken.

58 Internet, ogs.nl.

59 Burgerlijke Stand, overlijden, akte 535.

60 Overlijdensakte, 2619 grafnr 1871.

61 Overlijdensakte, 19.

62 huwelijksakte, 1700.

63 geboorte-akte.

64 Wiewaswie, Inv nummer 3013.

65 huwelijksakte, 2163.

66 Social Security Death Index.

67 findmypast.com.

68 ancestry.com, index.

69 gezinskaart.

70 huwelijksakte, akte 341.

71 BS Huwelijken Veendam.

72 genlias.

73 Overlijdensakte.

74 Den Haag, bevolking, 76/213.

75 geboorte-akte, Akte nr. 51.

76 Dordrecht, List Civique 1811.

77 Website Zeeuws Archief.

78 bevolking 1850-1861 Den Haag, 33/108.

79 geboorte-akte dochter.

80 Den Haag, Virtuele Studiezaal.

81 huwelijksakte zus.

82 Den Haag, bevolking.

83 bevolking 1880-1895 Den Haag.

84 bevolking 1861-1879 Den Haag.

85 bevolking 1895-1913 Den Haag.

86 Leiden DTB.

87 bevolking 1837-1849 Den Haag.

88 bevolking 1845-1849 Den Haag.

89 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS#490-26-6015 MO.

90 www.hjmwijers.nl.

91 huwelijksakte dochter.

92 Dordrecht, NH ondertrouw, Sondach 27 Januari 1697, Jan Claesse de Visser j.m. van Dordrecht met Helena Symonsdr. Calis j.d. wonende tot Philipyne. Marge: Dezelfs persoonen moeten heden den 3 febr. 2e en 3e gebooden hebben voor ordre van 'd heeren Burg. (Dordrecht. DTB 87).

93 Dordrecht, NH begraven, 11 juni 1694, Dordrecht. Archief Hervormde Gemeente 27, Begraafboek Augustijnenkerk inventarisnummer 2402. 11 dito, begraven Claes Jansen Visser. Int schippers graff W. 132 5:0:0. Luiden van ¾ uyr 6:0:0. (ook vermeld in A. Nelemans: Sculpture ofte graftboek).

94 Dordrecht, NH ondertrouw.

95 huwelijksakte zoon.

96 email Ingrid and Cees Tinbergen.

97 findagrave.com.

98 Dordrecht, notarieel archief, 20-101 folio 181v.

99 Dordrecht, notarieel archief.

100 Dordrecht, NH ondertrouw, 20 februari 1628 Dordrecht DTB 18 NH ondertrouw
Dirck Cornelissen Schippersgast jm van Dubbeldam en woonende aldaer (en) Machtelken Adriaen Jansdr van Papendrecht wonende hier binnen, aende Vest en bij den Rietdijck. In de marge: getrouwt den12 martij 1628
.

101 Dordrecht, NH doop, 1 juli 1612 Jan, Adriaen Janssen en Lijntken Teunis.

102 Dordrecht, NH doop, maart 1629 Ariaentien, Dirck Cornelissen Pot, Machtelt Adriaens.

103 mijnstambomen.nl, stambomen van Jouke.

104 Leiden, Gaarder.

105 Leiden BS.

106 ancestry.com.

107 Zie aantekeningen.

108 Bokkel Huinink, ir. J.A. ten; Genealogie Ten Bokkel Huinink.

109 bevolking 1850-1861 Den Haag.

110 Internet.

111 zie notes.

112 dtb Den Haag.

113 huwelijksakte broer.

114 declaration of intention.

115 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS#570-01-2315.

116 Info Linda Schmutz Wolf.

117 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS# 558-16461.

118 Internet, fragment genealogie.

119 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS#559-14-6642 CA.

120 Internet, Rootsweb.com.

121 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS# 565-18-9999.

122 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS#492-36-9560.

123 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS# 488-68-1174.

124 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS# 361-09-1800 IL.

125 (Mr. H.D. Planje, brief 23062005).

126 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS# 103-12-6638.

127 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS#489-14-3034.

128 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS# 489-09-0600.

129 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS#453-78-3248.

130 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS#560-30-2935.

131 internet, familysearch.org.

132 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS# 556-03-3793.

133 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS# 570-68-6458.

134 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS#550-22-4703.

135 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS#570-07-3162.

136 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS#578-01-2680.

137 Internet, Rootsweb.com, SSN 5600561892.

138 Ellisisland records.

139 Internet, Rootsweb.com, SS# : 571-46-0765.

140 E-mail R. Conly.

141 E-mail R. Conly, 21 nov 2002.

142 Beiderman-Vogel Family Tree by Janet Hope Vogel.

143 bevolking Amsterdam.

144 Warrensburg News.

145 Internet, genealogy.com en rootsweb, 552-14-0465.

146 Funeral Book.

147 internet, leidse bronnen.

148 California Birth Index 1905-1995.

149 Internet, genealogy.com en rootsweb, SS# 566-24-4670.

150 passagierslijst.

151 huwelijksakte, akte nr. 1.

152 www.kareldegrote.nl/Reeks115_Hagenbeek.html by C. Hagenbeek.

153 oorlogsgravenstichting.

154 dtb Amsterdam.

155 Geni.com.

156 geboorte-akte, Akte nr. 609.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 2 Dec 2017 met Legacy 9.0 van Millennia